Thomas Hengst mit dem Apokonzept24 Wohnmobil auf „Test-Tour“